จำหน่าย พร้อมติดตั้ง ระบบกรองน้ำ ระบบกรองน้ำผิวดิน ระบบกรองน้ำบาดาล ถังกรองน้ำบาดาล ถังกรองน้ำประปา ถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ระบบถังกรองน้ำประปาผิวดิน ช่วยกำจัด สนิมเหล็ก หินปูน ตะกอน สิ่งสกปรก สิ่งแปลกปลอม ที่ติดมากับน้ำบาดาล ติดมากับน้ำผิวดิน

เพื่อใช้ผลิตน้ำประปา หมู่บ้าน เทศบาล อบต โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล วัด ปั้มน้ำมัน ให้สะอาด และปลอดภัย เป็นต้นให้คำปรึกษา สำรวจ หน้างาน ติดต่อ 086-3175577 / 089-6080077

ถังกรองน้ำ คือ ระบบที่ช่วยกรอง กำจัดสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับ น้ำ ทำให้น้ำสะอาด ปลอดภัย ก่อนที่จะสามารถนำไปใช้อุปโภคและบริโภค ได้

โดยปกติขบวนการในการผลิตน้ำประปา มักนำน้ำมาจาก 2 แหล่งคือใต้ดิน คือน้ำบาดาล กับบนแหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อน เป็นต้น

ซึ่งส่วนใหญ่จะมี สิ่งสกปรก ที่เจือจนมากับน้ำ รวมถึง สารโลหะหนัก เช่น สนิมเหล็ก แมงกานีส หรือ รวมถึงปัญหาเรื่อง สี กลิ่น ความกระด้าง ต่างๆ ถ้าระบบกรองน้ำไม่ได้คุณภาพก็ไม่สามารถกรองสิ่งเหล่านั้นได้ อาจเป็นอันตรายถ้านำน้ำไปใช้ อุปโภค บริโภค


ถังกรองน้ำบาดาล ถังกรองน้ำผิวดิน ถังกรองน้ำประปา ถังกรองน้ำใช้ ระบบกรองน้ำ ระบบกรองน้ำบาดาล ระบบกรองน้ำผิวดิน ระบบกรองน้ำประปา ระบบกรองน้ำอัตโนมัติ ระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ระบบกรองน้ำประปาเทศบาลกรองสนิมเหล็ก กำจัดน้ำราก แก้น้ำสนิมเหล็ก กรองน้ำบาดาล กรองน้ำขุ่น กรองตะกอน แก้น้ำกระด้าง แก้น้ำมีกลิ่น แก้น้ำมีสนิมเหล็ก แก้น้ำราก แก้น้ำประปามีกลิ่น แก้น้ำประปาไม่สะอาด แก้น้ำประปาขุ่น แก้น้ำบาดาลขุ่น แก้น้ำบาดาลมีสนิมเหล็ก แก้น้ำบาดาลมีกลิ่น

น้ำบาดาล หรือ น้ำผิวดิน ก่อนนำไปใช้อุปโภคบริโภค ต้องมีขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน เนื่องจากอาจมี สารโลหะหนัก เช่น สนิมเหล็ก แมงกานีส หรือสิ่งสกปรก ที่เจือจนมากับน้ำ รวมถึงปัญหาเรื่อง สี กลิ่น ความกระด้าง ต่างๆ

ระบบกรองน้ำแบบเดิมที่มีใช้กันอยู่ทั่วไป อาจไม่เพียงพอ ในการกรองหรือกำจัดสิ่งเหล่านั้น ออกได้

ระบบกรองน้ำ.com ช่วยท่านได้

- ปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล หรือ ผิวดิน ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เหมาะสำหรับการอุปโภคบริโภค

- ลดปัญหาท่อเมนอุดตัน จากตะกอนสนิมเหล็ก ดินโคลนหรือเห็นปูนภายในท่อส่งน้ำ ประหยัดงบประมาณ

- ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินท่อเมนใหม่

- สะดวก สบาย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีน้ำประปาใช้ที่สะอาด ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต


คุณลักษณะพิเศษของ ระบบกรองน้ำ.com

1. ระบบกรองน้ำที่สามารถกำจัดสนิมเหล็ก แมงกานีส สี กลิ่น ความกระด้าง ในน้ำบาดาลหรือน้ำผิวดิน ได้

2. มีระบบ อ๊อกซิเดชั่นด้วยเคมี สำหรับกำจัด เหล็ก แมงกานีส กลิ่น(ปัญหาในน้ำบาดาล,น้ำผิวดิน) ที่มีประสิทธิภาพสูง ,มีระบบเร่งตกตะกอนสารแขวนลอยในน้ำดิบ เพิ่มประสิทธิภาพในการกรอง รวดเร็ว และระบบฆ่าเชื้อโรค ประหยัดและปลอดภัย

3. สารกรองประสิทธิภาพสูงสามารถดูดจับประจุของโลหะหนัก เหล็ก แมงกานีส กลิ่น สี ในน้ำบาดาล,น้ำผิวดิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าสารกรองน้ำทั่วไป และยังทำให้น้ำใสสะอาด ลดความกระด้างของน้ำบาดาล ป้องกันคราบหินปูนเกาะที่ผิวสุขภัณฑ์ ก๊อก ท่อน้ำ พื้นกระเบื้อง หัวฝักบัว

4. สารกรองสามารถล้างด้วยน้ำและลม ทำให้ประสิทธิภาพการล้างตะกอนดีกว่าระบบเก่าที่ต้องใช้คนลงไปกวนหน้าทราย ซึ่งเปลืองน้ำและเสียเวลา

5. มีระบบล้างกรองอัตโนมัติโดย Timer,ล้างกรองอัตโนมัติด้วยตัวเองเมื่อหน้ากรองตัน,ควบคุมการล้างด้วยคนดูแล ไม่ต้องกังวล เรื่องต้องใช้คนล้างกรองหรือลืมล้างกรอง อายุการเปลี่ยนกรวดทรายชั้นกรอง 5-10 ปี ลดค่าใช้จ่ายเปลี่ยนสารกรอง

6. ลดค่าเคมีสำหรับฉีดเข้าน้ำบาดาล (ขึ้นอยู่กับอัตราการใช้น้ำและปริมาณสารละลายที่อยู่ในน้ำบาดาล)

7. ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน,อุปกรณ์ควบคุมน้อยสามารถหาซื้ออะไหล่ได้ในพื้นที่,ไม่ต้องใช้ความรู้สูงในการควบคุมระบบ,คุ้มค่าการลงทุน คืนทุ่นเร็ว,ประหยัดค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำ


ถังกรองน้ำไฟเบอร์ 12 นิ้ว การเลือกขนาด ถังกรองน้ำ ถังกรองน้ำ diy ถังกรองน้ำไฟเบอร์ ยี่ห้อไหน ดี ถังกรองน้ำไฟเบอร์ 10 นิ้ว ถังกรองน้ำไฟเบอร์ กลา ส ยี่ห้อ ไหน ดี ถังกรองน้ำไฟเบอร์ 8 นิ้ว ถังกรองน้ำ เชียงใหม่ การติดตั้งถังกรอง การเรียงลำดับการกรอง การเลือกใช้สารกรอง วิธีการเติมสารกรองลงในถังกรอง เครื่องกรองน้ำ ระบบกรองน้ำ เราอาจคุ้นเคยกับเครื่องกรองน้ำที่ติดตั้งอยู่ในห้องครัว ภาคเหนือ เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ลพบุรี อุทัยธานี


ระบบน้ำประปาผิวดิน เป็นระบบการทำน้ำประปาที่นำน้ำจากผิวดินขึ้นมาบำบัดโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ออกแบบ ติดตั้ง วาง ระบบผลิตน้ำประปา จากน้ำผิวดิน ประปาบาดาลขนาดใหญ่ ระบบกรองน้ำประปา สำหรับ ผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัย ระบบน้ำประปา ของโรงพยาบาล ประปาหมู่บ้าน ระบบผลิตน้ำประปาอัตโนมัติ จากน้ำผิวดิน ระบบกรองกับระบบตกตะกอนอยู่ภายในถังเดียวกัน แบบถังกรองในถังตกตะกอน ทำงานโดยอัตโนมัติ